Nett-banner 950x173 72

Forsikringene blir bedre

17.november 2014
LO-favør161114 Flere av de obligatoriske forsikringene som medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund har, blir forbedret fra nyttår. LO Favør vil sende ut detaljert informasjon om endringene til alle i nær framtid. Les mer!

Dette er de viktigste forbedringene av forsikringene:

Innboforsikring
• Økte innboforsikringssummer
• ID-tyveri inkl. i innboforsikring
- Assistanse
- Juridisk bistand

De aller fleste medlemmene av NTF, har allerede ID-tyveri inkludert i HELP Advokatforsikring. Dette punktet vil derfor få størst betydning for de som ikke har denne forsikringa.

Grunnforsikring
• Økt forsikringssum for single
• Økt forsikringssum ved barns død
• Redusert forsikringssum for de over 67 år

Forbedringene i de obligatoriske forsikringene, vil ikke medføre noen ekstra økning av forsikringspremien utover den årlige justeringa av premien.

Flere detaljer om forsikringsendringene kan du lese her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok