Nett-banner 950x173 72

Bussbransjeavtalen allmengjort for turbuss

27.mai 2015
Bergkvarabuss180213-small Tariffnemda har i dag vedtatt å allmengjøre Bussbransjeavtalens bestemmelser om turbilkjøring. - Dette er vi fornøyde med. Det betyr at utenlandske turbilselskaper ikke lengre kan betale luselønn til sjåfører som kjører turbil i Norge. Dette vil bli et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!

Det finnes i praksis ingen begrensninger på kabotasjekjøring innen turbil i Norge.  I 2012 ble det avslørt at sjåfører som kjørte cruiseturister i Honningsvåg hele sommeren for svenske Bergkvarabuss, hadde ei timelønn på under 25 kroner. Utenlandske turbilselskaper har for en stor del utkonkurrert norske turbilselskaper på kjøring til og fra cruisehavnene i Norge i sommerhalvåret.

- Konsekvensen av denne urimelige konkurransen, har vært at mange norske busselskaper har redusert antall turbusser drastisk de siste årene. Dette har gått utover beredskapen i Norge. Blant annet har NSB hatt store utfordringer med å skaffe nok materiell når de har hatt behov for buss for tog, sier Johnsen.

- Nå kan ikke lengre de utenlandske turbilselskaper konkurrere ut de norske ved å underbetale sjåførene. Disse sjåførene har til dels jobbet under svært uverdige forhold. Allmengjøringa vil bidra til at de utenlandske sjåførene får anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge, sier Lars M. Johnsen.

Arbeidet med allmenngjøringa har vært et samarbeid mellom NTF/LO og YTF/YS. Det skal nå utarbeides en forskrift for almengjøringa.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok