Nett-banner 950x173 72

Fare for streik i renovasjon

21.mai 2014
Renovasjon Det er fare for streik i renovasjon etter at det tirsdag kveld 20. mai ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport om ny overenskomst innen miljø og renovasjon. Les mer!

 - Avstanden mellom oss og arbeidsgiverne var så stor at det ikke var noen hensikt i å fortsette forhandlingene. De var ikke villige til å komme oss i møte på våre viktigste krav, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Hovedkravene i årets oppgjør er knyttet til arbeidstidsordninger, samt å løfte lønnsnivået i denne lavtlønnsbransjen.
 
Oppgjøret går nå til mekling, men tidspunktet for mekling er ikke fastsatt. En eventuell streik, kan få stor innvirkning både på innhenting av husholdningsavfall og spesialavfall fra industrien. En streik kan tidligst starte 4. juni.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok