Nett-banner 950x173 72

Kabotasjestudie for hele Skandinavia

23.september 2013
GeirKvam300113 Det svenske forskningsprosjektet for å kartlegge utbredelsen av kabotasjekjøring fortsetter, men nå i et samarbeid medllom Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet skjer i regi av forskere ved Lunds Universitet i Sverige. NTF deltar i den norske delen sammen med flere organisasjoner i transportbransjen. Les mer!

Sommerens studie i Sverige ga et urovekkende bilde. 163 000 registreringer av utenlandske kjøretøy via en egen applikasjon på mobiltelefon, ga grunnlag for et omfattende akademisk forskningsprosjekt.
 
- Det viste seg at i disse registreringen var det mer enn 2200 sannsynlige brudd på kabotasjereglene. Dette er urovekkende, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge, snarere tvert i mot. Statistisk Sentralbyrå har i møte med NTF framholdt at det finnes dårlig statistisk grunnlag til å finne ut omfanget av kabotasjekjøring innen gods. Vi håper derfor at denne studien kan gi oss et bedre grunnlag for å jobbe med problemene knyttet til kabotasje, sier forbundssekretær Geir Kvam.
 
Observasjonene av utenlandske kjøretøy gjøres i en applikasjon på mobiltelefon. Det lastes ned et eget program fra enten Google Play eller AppStore.  bilskilt på utenlandske vogntogsregistreres av privatpersoner på veien, inne på bensinstasjoner, hvileplasser og andre steder. GPS-teknologien finner automatisk ut hvor registreringen er foretatt. Ved hjelp av avanserte dataverktøy analyseres de gjentatte registreringene. Dermed kartlegges vogntogenes bevegelser, hvor lenge de oppholder seg i landet og om det har vært markante endringer i kjøremønsteret.
 
- Vi vil oppfordre våre medlemmer og andre til å laste ned applikasjonen og delta i denne studien. Det er viktig at vi får inn så mange observasjoner som mulig slik at vi har et best mulig faktagrunnlag. Her kan sjåførene helt konkret bidra til kampen mot kabotasje, sier Geir Kvam.
 
Deltagerne i spleiselaget er Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Yrkestransportforbundet (YTF), TS-Forum, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL).
 
 
 
 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok