Nett-banner 950x173 72

Full utbygging av døgnhvileplasser!

13.juni 2013
Roger-Mai2012 Det skal bygges ut så det blir til sammen 80 døgnhvileplasser for langtransport de neste ti åra. Dette framgår av den endelige innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. - Vi har fått fullt gjennomslag, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!


I det opprinnelige forslaget til NTP for 2014 - 2023, var det foreslått utbygd 35 nye døgnhvileplasser. .

- Dette var vårt største ankepunkt mot forslaget til NTP. Vi mente de opprinnelige forslaget var alt for dårligt og tok dette opp i vårt høringssvar. Vi har også tatt opp dette i mange møter med politikere blant annet på Stortinget. Vi er derfor svært tilfredse med at vi nå har fått fullt gjennomslag, sier forbundsleder Roger Hansen.

Dette skriver transport- og kommunikasjonskomiteen i sin innstilling om døgnhvileplasser:

Komiteen peker på at det er behov for ca. 80 døgnhvileplasser. Det finnes 15 plasser i dag, men disse må oppgraderes. Planforslaget omfatter 35 nye plasser i løpet av 10 år. Komiteen peker på at totalbehovet på 80 plasser med moderne bekvemmeligheter bør være på plass i løpet av 10-årsperioden."

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok