Nett-banner 950x173 72

Havnekonflikten når Mo i Rana

18.mars 2015
RIT-170315-small Rana Industriterminal (RIT) har i et brev til Mo Losse- og Lastekontor (Mo LL) meddelt at de fra 13. april ikke lengre vil bruke losse- og lastearbeiderne til kontoret. NTF har krevd forhandlingsmøte med NHO Logistikk og Transport om saken på bakgrunn av lokal uenighetsprotokoll. Les mer!

- Etter flere tiår med meget godt samarbeid, er dette svært overraskende og skuffende, sier Gunnar Flønes, klubblederen for losse- og lastearbeiderne i havna i Mo i Rana. 

I brevet til Mo LL datert 6. mars sier RIT at de fra 13. april vil bruke egne ansatte til lossing og lasting, og begrunner dette med en dom i Arbeidsretten 8. oktober i fjor. RIT mener dommen gir de anledning til ensidig å si opp tariffavtalen de har med Mo LL om lossing og lasting.

- Hvis RIT tror de kan si opp en tariffavtale midt i en tariffperiode på grunn av denne dommen, må de tro om igjen. Dette er et grovt brudd på hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF.

- De registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting i norske havner er sikret gjennom ILO-konvensjon 137. Det bør være åpenbart også for arbeidsgiverne at en internasjonal konvensjon som Norge har ratifisert, ikke forsvinner i løse lufta som en følge av en dom i Arbeidsretten, sier Samuelsen.

Dommen i Arbeidsretten fra oktober i fjor, handler om en unntaksregel i tariffavtalen der arbeidsgiverne i visse tilfeller ikke er forpliktet til å bruke registrerte havnearbeidere til lossing og lasting.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok