Nett-banner 950x173 72

Beklager manglende sympati fra Parat

24.april 2015
OsloHavn1-small Kranførerne i Oslo havn organisert i Parat har i dag bestemt at de ikke imøtekommer NTFs forespørsel om å gå ut i sympatistreik. NTF ba om sympatistreik til støtte for tariffavtale for havnearbeiderne ved Yilports terminal i Oslo. Les mer!

- Vi synes det er sterkt beklagelig at vi ikke får støtte fra fagforbundet Parat når vi har bedt om sympatistreik. Vi har tidligere stilt opp for Parat, senest i forbindelse med streiken i Norwegian. Vi er derfor skuffet over at Parat ikke gjør det samme når vi ber om deres støtte, sier forbundsleder Roger Hansen.

- Vi vil nå drøfte situasjonen internt i NTF, LO og Nordisk Transportarbeiderføderasjon for å vurdere andre tiltak som kan ramme Yilport i Oslo til å gå i reelle forhandlinger.  Hittil har ikke Yilport vært villig til å føre reelle forhandlinger om tariffavtale.

- Yilport må presses til forhandlingsbordet. Derfor vil vi vurdere ytterligere tiltak som rammer bedriften, uttaler Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok