Nett-banner 950x173 72

NTFs landsmøte i gang!

26.januar 2014
GerdKristiansen260114 Landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) startet i Kristiansand i dag. I åpningstalen sin snakket forbundsleder Roger Hansen om en rekke sentrale temaer for forbundet. Omlag 250 delegater og gjester fra inn og utland deltar på landsmøtet. Les mer!


I sin tale til landsmøte understreket forbundslederen at myndighetene nå må stoppe all kabotasjekjøring for en periode.  
- Vi krever et kontrollsystem som sørger for å stoppe kjøretøy og sjåfører som ikke er skikket til å kjøre på norske veier, og et system for å forhindre sosial dumping og grov utnytting av de utenlandske sjåførene. Regjeringen må benytte åpningen som ligger i direktivet, som gir mulighet for en time-out, sa Roger Hansen.

Forbundslederen tok også for seg havnekonflikten i landsmøtetalen. Han gikk hardt ut mot arbeidsgiverne som har satt seg som mål å kvitte seg med de registrerte losse- og lastearbeiderne i norske havner.
- Motivet er naturligvis at de vil ha utført lossing og lasting billigere, blant annet gjennom å la utenlandske skipsmannskaper på luselønn gjøre dette arbeidet gratis for oppdragsgiverne. Noe bedre eksempel på sosial dumping kan vi nesten ikke finne, sa Hansen.

Forbundlederen gikk gjennom mange saker som har vært viktige for NTF i den siste landsmøteperioden.  Vikarbyrådirektivet, sammenslåingen av fire forbund i Forbundsalliansen som ikke ble noe av og kabotasje både inne gods og persontransport var noen av temaene i talen.

LO-leder Gerd Kristiansen kommenterte også havnekonfliktene i sin hilsningstale til landsmøtet. Kristiansen mente at Transportarbeiderforbundet sto i en av de viktigste kampene i forbundets historie.
-Det handler om retten til arbeid for havnearbeiderne. Det handler om anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om respekten for inngåtte tariffavtaler. Venner, denne kampen gjelder oss alle. Hele LO står bak dere!, sa LO-lederen til stor applaus. 

Landsmøtet til NTF avsluttes onsdag 29. januar.

Landsmøtet blir strømmet på internett. Trykk på denne lenken for å følge landsmøtet live:
http://stream.L6.no/NTF/
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok