Nett-banner 950x173 72

Boikotten av Risavika utsatt

25.september 2013
LarsJohnsen240512 Den varslede boikotten av Risavika Terminal ved Stavanger er utsatt med en måned. - Vi har hatt konstruktive forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og Risavika Terminal, og de er ikke lengre avvisende til å opprette tariffavtale med oss, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Lers mer!


NTF ønsket å opprette en tariffavtale ved Risavika terminal etter at den faste tvistenemda i fjor konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom, dvs at NTF har rett til å ta i bruk kampmidler for å få gjennomført sine krav.  NHO Transport og Logistikk (tidligere LTL) nektet å gå med på dette, og NTF varslet da boikott av terminalen 16. oktober i fjor.

Arbeidsgiverne stevnet NTF for Arbeidsretten med påstand om at boikott ville være ulovlig. Transportarbeiderforbundet vant saken i Arbeidsretten. Arbeidsgiverne bragte så saken inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, der de tapte på alle punkter og ble også dømt til å dekke saksomkostningene. NTF varslet så at boikott ville gjennomført fra 1. oktober.

- Vi hadde forhandlinger i en positiv tone. Og så lenge det er forhandlinger, fant vi å kunne utsette den varslede boikotten, sier Lars M. Johnsen. Forhandlingene om opprettelse av en tariffavtale skal nå fortsette på lokalt plan mellom Stavanger Havnearbeiderforening og Risavika Terminal.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok