Nett-banner 950x173 72

Vil at Norge skal si opp ILO-konvensjon

4.mai 2014
Roger-Risavika-271113-small Norsk Bedriftsforbund og deres medlem Holship Norge AS ber gjennom sin advokat om at Norge skal trekke seg fra ILO-konvensjon 137. Det er denne konvensjonen som sikrer registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til havnearbeid. Les mer!

– Vi har hele tiden sagt at det er dette arbeidsgiverne egentlig ønsker, men nå får vi det i klar tekst, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
Norge ratifiserte ILO-konvensjon 137 i 1974. Hensikten med ILO-konvensjon 137 var å sikre havnearbeidere et minimum av arbeid og inntekt. Det er oppsiktsvekkende om Norge skulle trekke tilbake ratifikasjonen av en internasjonal avtale som sikrer arbeidstakerrettigheter. Det har aldri skjedd i nyere tid.
 
- Arbeidsgiverne ønsker å kvitte seg med ILO-konvensjonen for å kunne benytte seg av lavt lønnede utenlandske sjøfolk og ukvalifiserte losse- og lastearbeidere på norske havner. De vil fjerne internasjonalt regelverk som Norge er forpliktet av for å sette sosial dumping i system, sier Roger Hansen.
 
I sitt brev til Arbeidsminister Robert Eriksson kommer Bedriftsforbundets Advokat Skarning med en rekke udokumenterte påstander, blant annet om at dagens organisering av havnene er ineffektiv og lite moderne. 
 
Det påstås også at NTF har monopol på norske havner og at dette er i strid med organisasjonsfriheten. Dette ble tilbakevist i dommen som NTF vant mot Holship i Drammen Tingrett for noen uker tilbake. 
 
- Vi regner med at regjeringen putter henvendelsen fra advokat Skarning i en skuff. Dersom denne regjering skulle vurdere å trekke tilbake ratifikasjonen av ILO-konvensjon 137 så er det å erklære krig mot en samlet fagbevegelse, sier Hansen.
 
Norske havnearbeidere er svært omstillingsdyktige og vært med på en storstilt modernisering av norske havner. I løpet av de siste tiårene er antallet registrerte havnearbeidere gått fra 3000 til cirka 400. 
 
Annen hvert år forhandler NTF og NHO om innholdet i avtalene og fortrinnsretten til havnearbeid har ikke vært et problem inntil nå, hvor de nekter å skrive under avtale i Risavika og på Holship i Drammen, samt lager kampanje mot havnearbeiderne i Oslo.
 
- Vi har ikke tenkt å gi oss i kampen for anstendige forhold i norske havner. Vi vil kjempe for at tariffavtaler blir opprettet og at ILO-konvensjon 137 blir overholdt. Vi har boikottet Risavika Terminal siden 1. november og hatt sympatistreik i Mosjøen og Tromsø siden desember, sier forbundslederen.
 
- Kampviljen er på topp, og det eneste som kan løse denne konflikten er at arbeidsgiverne tar til vettet og slutter å kjempe for uanstendige forhold i havnene, sier forbundleder Roger Hansen. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok