Nett-banner 950x173 72

Nei til Fagforbundet

24.mai 2013
Bussbilde240514 Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sa torsdag et krystallklart nei til at Fagforbundet skal ha partsrettigheter i Bussbransjeavtalen (BBA) med NHO. LO-kongressen vedtok at det skal settes ned et utvalg for å se på denne saken. Les mer!


Fagforbundet foreslo opprinnelig at LO-kongressen skulle vedta at de skulle ha partsrettigheter i BBA i privat sektor. Dette forslaget ble ikke behandlet av kongressen, men munnet ut i et vedtak om at LO skal sette ned et utvalg mellom NTF, NJF og Fagforbundet for å se på partsrettighetene i BBA i privat sektor. Dette vedtaket har skapt stort sinne og engasjement i NTF, som mener Fagforbundet bryter en rekke vedtak som har vært gjort i LOs organisasjonskomite og sekretariat om organisasjonretten i bussen i privat sektor.

I vedtaket til representantskapet settes det opp en del forutsetninger for at NTF skal delta i utvalget som LO-kongressen. Slik lyder det enstemmige vedtaket fra representantskapet:

1.      LO-kongressens vedtak om å nedsette et utvalg om bussbransjeavtalen er en uakseptabel innblanding i et  forbunds rett til selv å velge om de ønsker å delta i utvalgsarbeid eller ikke. Grensetvistutvalgets innstilling fastslår nettopp at et slikt arbeid skal bygge på frivillighet.
 
2.      En forutsetning for arbeidet i utvalget skal være at LOs tidligere vedtak om organisasjons- og avtaleretten for bussektoren legges til grunn og etterleves. Det er helt uaktuelt for Norsk Transportarbeiderforbund å la andre forbund bli part i Bussbransjeavtalen i NHO.
 
3.      Norsk Transportarbeiderforbund krever at   «Bodøvedtaket» oppheves. Dette vedtaket skaper motsetninger innen LO-familien med kamp om medlemmene. Norsk Transportarbeiderforbund mener  derimot at det vil være en styrke for alle bussarbeiderne at  de samles i ett forbund uavhengig av eierforhold eller arbeidsgivertilknytning. Vi har store nok utfordringer om vi ikke skal ha en evigvarende kamp internt i LO om medlemmene.
 
4.      Norsk Transportarbeiderforbund vil følge opp vedtak fatta i LOs organer og delta i utvalgsarbeidet under de ovennevnte forutsetninger.
 
- Transportarbeiderforbundet finner seg ikke i å bli ofret på noe organisasjonsalter bare fordi LOs største forbund ikke vil respektere LOs egne vedtak. Fagforbundet inviterer til organisasjonskrig. Jeg kan love at Transportarbeiderforbundet aldeles ikke er redd for krig. Men dette vil bli en av de mest unødvendige og ødeleggende organisasjonskrigene i LOs historie. Og taperne vil naturligvis bli våre medlemmer, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.
 
 NTF har sendt brev til LOs ledelse og meddelt vedtaket til representantskapet. Brevet kan du lese ved å trykke her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok