Nett-banner 950x173 72

Kjemper mot bekvemmelighetsflagg

7.desember 2013
Roger terjeChicagoJuli2013-small Den årlige FOC-konferansen har denne uka vært arrangert i Chicago, USA. FOC-kampanjen (Flag of Convenience = bekvemmelighetsflagg) er organisert av den Internasjonale Transportarbeider-føderasjonen (ITF). Ett av målene til kampanjen er å få avskaffet mulighetene for rederier å registerer båtene sine under bekvemmelighetsflagg. Les mer!


(Forbundsleder Roger Hansen (t.v.) og leder i Norsk Havnearbeiderforening Terje Samuelsen har deltatt på ITFs årlige FOC-konferanse. Foto: Roy Ervin Solstad)

- Skip under bekvemmelighetsflagg har ofte mannskaper som blir betalt svært dårlig og har arbeidsforhold som er under enhver kritikk. Havnearbeiderne er svært viktige i kampen mot bekvemmelighetsflagg, og er ofte de som varsler om kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold for sjøfolk ombord på disse skipene, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Han er nestleder i den norske delen av FOC-kampanjen. Hansen deltar på FOC-konferansen i Chicago sammen med leder i Norsk Havnearbeiderforening, Terje Samuelsen som sitter i ITF sin styringskomite for kampanjen.

ITF har som mål at skip skal registreres i det landet eieren har sin nasjonalitet. De ønsker å få på plass et internasjonalt regelverk for rederinæringen på dette området. Dette vil gjøre det enklere for nasjonale fagforbund og internasjonale organisasjoner som ITF å kjempe for anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. ITF har en rekke inspektører - også i Norge - som inspiserer skip for å sjekke at mannskapet har akseptable lønns- og arbeidsforhold.

- På FOC-konferansen har utdanning av inspektørene vært et viktig tema. Her i Norden har vi organisert arbeidet for ITF-inspektørene på en bra måte, og andre land bruker ofte de nordiske landene som modell for dette arbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok