Nett-banner 950x173 72

90 % svarte ja i taxi

26.juni 2014
Dag-Einar300813 90 % av de som avga stemme, svarte ja i uravstemninga over ny taxioverenskomst. - Vi er glade for den store tilsutningen til den nye taxioverenskopmsten, men vi er bekymret over at knapt 20 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemninga, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i NTF. Les mer!

- Det er ikke bare i taxi at deltakelsen i uravstemningen har vært alt for lav. Slik har det dessverre vært i de fleste uravstemningene vi har gjennomført i årets lønnsoppgjør. Dette er vi nødt til å ta fatt i og gjøre noe med, sier Dag-Einar Sivertsen.

Dette er de viktigste punktene i den nye taxioverenskomsten:

Regulert område
I regulert område (med maksimaltakst fastsatt av konkurransetilsynet) får drosjesjåførene et generelt tillegg omregnet i timelønn på totalt kr. 5,12 per time. Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av 9 975,- kroner per år.  

I november 2013, ble tariffens prosentsats regulert ned fra 41 % til 40% med bakgrunn i en takstøkning av maksimaltakstene på godt 4,1%. I dette hovedoppgjøret økes prosentsatsen fra 40% til 41,2%.
 
Uregulert område 
Resultatet i uregulert område (områder med fri takstfastsettelse) innebærer et generelt lønnstillegg omregnet i timelønn på kr. 5,92 per time Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av kr. 11.543,- per år.
Prosentsatsen økes med 1,4 prosentpoeng fra lokal lønnssats.
 
Minstelønnsgaranti
Garantibestemmelsen på minimum 40 % av innkjørt beløp blir videreført.
 
Godtgjørelse for inneståelse, vask og vedlikeholdsarbeid 
Beregningsgrunnlaget øker fra kr. 414,- til kr. 424,22,- per time.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok