Nett-banner 950x173 72

Full støtte til politisk streik

6.april 2015
DagEinar150415 Norsk Transportarbeiderforbund gir full støtte til den 3-timers politiske streiken som Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund planlegger 15. juni i protest mot den blå/blå regjeringas forslag til jernbanereform. Les mer!

- Reformen vil føre til en privatisering, oppsplitting og kraftig byråkratisering av jernbanedriften i Norge, der mer enn 12-15 nye selskaper og virksomheter skal gjøre det som tre selskaper gjør i dag, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen.

NTF har sendt likelydende brev til de to forbundene, der det blant annet pekes på at privatisering slik reformen legger opp til, vil føre til et uakseptabelt press på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

- Vi oppfordrer våre foreninger og medlemmer til å støtte den politiske streiken og stille opp på lokale arrangementer 15. juni. Vi vil også be våre medlemmer innen buss om ikke å påta seg kjøring som kan undergrave virkningen av den politiske streiken så lenge den pågår, sier Dag-Einar Sivertsen.

Trykk her for å lese NTFs støtteerklæring til den politiske streiken 15. juni!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok