Nett-banner 950x173 72

Krafttak mot ulovlig innleie

16.januar 2013
Dag-Einar 261012 Landsorganisasjonen setter nå fokus på kampen mot ulovlig innleie og arrangerer nasjonal konferanse om temaet 14. februar. - Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å melde seg på denne konferansen. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om dette temaet, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Regelen om at innleide arbeidstakere skal likebehandles med fast ansatte, trådte i kraft 1. januar 2013. Det gjorde også regjeringens tiltakspakke som har gitt  fagbevegelsen gode verktøy for å sikre likebehandling av innleide, og redusere andelen ulovlig innleide i norske bedrifter. Nå blir det de tillitsvalgtes oppgave å bruke reglene for å sikre likebehandling, og komme ulovlig innleie til livs. 

Konferansen Krafttak mot ulovlig innleie åpnes av LO-leder Roar Flåthen, arbeidsminister Anniken Huitfeldt innleder om regjeringens arbeid. Ellers innleder FAFO-forsker Line Eldring, Stein Reegård fra LO, Steinar Krogstad fra Fellesforbundet, LO-advokat Edvard Bakke og Ståle Dokken fra LO. LOs nestleder Gerd Kristiansen avslutter konferansen som arrangeres i Samfunnssalen i Oslo 14. februar.
 
Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok