Nett-banner 950x173 72

Mellomoppgjøret havner i Arbeidsretten

7.januar 2013
MortenHagen180613 Partene i godssektoren er ikke enige om hvordan det avtalte lønnstillegget på kr 2,15 pr time i mellomoppgjøret skal fordeles på timelønna for langtransportsjåførene, og oppgjøret ser ut til å havne i Arbeidsretten. - Forslaget til arbeidsgiverne vil medføre ei timelønnsøking på kun kr 1,26 på den produktive tida til godssjåførene. Det aksepterer ikke vi, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF. Les mer!


Det var i hovedoppgjøret i fjor at det ble innført et nytt lønnssystem for langtransportsjåførene. Tidligere hadde de ei flat timelønn gjennom hele døgnet pluss en godtgjørelse pr kjørte kilometer. I det nye systemet blir sjåførene lønnet med en timesats  for produktiv tid fra arbeidsdagens start til arbeidsdagens avslutning, inklusiv tilgjengelighetstid og pauser. Resten av døgnet blir definert som passiv tid og blir lønnet med en timesats på 45 % av satsen på produktiv tid. Det ble også innført ubekvemstillegg og overtidsgodtgjørelse. 

- Vi mener helt klart at lønnstillegget på kr 2,15 skal legges til timesatsen for produktiv tid. Arbeidsgiverne mener dette tillegget må omregnes og fordeles over hele døgnet. Da det nye lønssystemet ble innført, var det nettopp for å unngå omregningsmodeller slik arbeidsgiverne nå gjør. Uenigheten mellom partene gjør at oppgjøret for langtransportsjåførene etter alt å dømme havner i Arbeidsretten, sier forbundssekretær Morten Hagen.

Les her hvordan Norges Lastebileierforbund tolker resultatet i mellomoppgjøret for langtransportsjåførene!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok