Nett-banner 950x173 72

Skarpt brev til kystdirektøren

14.mai 2014
MosjøenHavn091213-small Forbundsleder Roger Hansen i NTF har i et brev til kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, bedt om Kystverket syn på arbeidsgivernes inndragning av sikkerhetsgodkjenningen til losse- og lastearbeidere i havner som er i lovlig konflikt. - Hensikten til arbeidsgiverne er å beskytte streikebrytere, sier forbundslederen. Les mer!

Sikkerhetsgodkjenningen til losse- og lastearbeidere reguleres av det såkalte ISPS-regleverket. Dette regelverket er et internasjonal regelverk som ble innført for noen år siden for å øke sikkerheten i internasjonal skipsfart og de havnene som betjener denne skipsfarten. En av hovedhensiktene, er å beskytte mot terroranslag. ISPS-regelverket forvaltes av Kysterket.

- Arbeidsgiverne benytter inndragning av ISPS-godkjenningen til losse- og lastearbeiderne blant annet i Mosjøen og Tromsø, til å beskytte streikebrytere i å utføre arbeidet som losse- og lastearbeiderne skal utføre i henhold til tariffavtaler som partene har underskrevet.  Dette er er misbruk av et offentlig regelverk som er ment å heve sikkerheten på sjøen og i havner, og bidra til beskyttelse mot bl.a. terroranslag, sier Roger Hansen.

I brevet ber forbundslederen om en snarlig avklaring av Kystverket syn i saken.
- Vi spør blant annet om Kystverket er komfortable med at et offentlig regelverk som er ment å beskytte blant annet mot terroranslag, blir brukt av arbeidsgivere som kampmiddel i lovlige arbeidskonflikter, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese brevet som forbundslederen har sendt kystdirektør Kirsti L. Slotsvik!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok