Nett-banner 950x173 72

Boikott av Holship fra 17. april

4.april 2014
Terje270412 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) varsler nå boikott av Holship Norge AS i Drammen havn fra 17. april, fordi de nekter å inngå tariffavtale med NTF om lossing og lasting ved selskapet terminal i Drammen havn. Les mer!


Holship vil heller benytte underbetalte skipsmannskaper og egne ansatte til lossing og lasting, og ønsker å bli kvitt fortrinnsretten som registrerte havnearbeidere har til lossing og lasting i norske havner.

Denne fortrinnsretten har vært en del av tariffavtalene i norske havner i snart hundre år, og er også nedfelt i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i 1974.

- Drammen tingrett fastlo i en dom tidligere i år at NTF kan bruke boikott som kampmiddel for å få opprettet tariffavtale med Holship. Dette er også helt i tråd med den såkalte Soladommen i Høyesterett i 1997, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF. 

- Vi mener derfor at vi har et svært solid rettslig grunnlag for å gå til boikott, sier Samuelsen. Han peker på at NTF også vil søke internasjonal støtte til boikotten av Holship.

Holship har anket dommen fra Drammen tingrett i vinter til lagmannsretten.

- Dette anser vi som ren trenering. Arbeidsgiverne har tapt absolutt alle rettsaker de siste 17 årene om bruk av boikott som kampmiddel både i Arbeidsretten og i det sivile rettsapparatet, sier Terje Samuelsen.

Vil bruke renholdere
Tidliger i vinter kom det fram at Holship blant annet ville bruke sine ansatte renholdere organisert i Arbeidsmandsforbundet til lossing og lasting. Forbundleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet tok sterk avstand dette da denne saken ble kjent.

- Vi finner oss ikke i at renholdere som er organiserte hos oss, blir brukt som redskap av Holship for å fortrenge en tariffavtale som rettmessig hører hjemme i Transportarbeiderforbundet, sa Erna Hagensen.

Trykk her for å lese brevet som NTF har sendt Holship Norge AS med varsel om boikott!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok