Nett-banner 950x173 72

Bussoppgjøret til uravstemning

30.april 2014
Jan Sivertsen 120612 Materiellet til uravstemningene i Bussbransjeavtalen med NHO Transport og Spekter, er nå sendt ut. - Vi oppfordrer alle til å avholde medlemsmøter og informasjonsmøter om lønnsoppgjøret, hvor medlemmene der og da foretar avstemning på lønnsoppgjøret, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF. Les mer!

Det er sendt ut separate informasjonshefter/ uravstemningshefter med stemmesedler i forbindelse med uravstemningene over meklingsresultatet for Bussbransjeavtalen (BBA) NHO og Bussbransjeavtalen Spekter. Lenke til materiellet finnes neders i denne artikkelen. Frist for uravstemningen er 16. mai kl. 12.00.

Foreningene må selv sørge for å trykke opp tilstrekkelig antall hefter til sine aktuelle klubber og medlemmer på denne avtalen. Foreningene må også sørge for at det gjennomføres medlemsmøter der det informeres om meklingsresultatet og foreta avstemning over dette. Kostnadene foreningen måtte ha i forbindelse med trykkingen vil bli dekket av forbundet.
 
- Vi har fått med oss at der foregår en debatt om at noen er misfornøyd og argumenterer for å stemme nei til resultatet, da de mener dette oppgjøret skulle fokusere på arbeidstid og ikke på lønn, sier Jan Sivertsen.
 
- Vi tør da informere om at når medlemmene/klubbene/foreningene sendte inn krav til Bransjekonferansen, så var det unisont at det var lønn på linje med gjennomsnittlig industriarbeider som var det kravet vi fikk beskjed om å prioritere, sier Sivertsen.
 
- Bransjekonferansen vedtok dermed enstemmig om at det var lønn man skulle prioritere i dette oppgjøret. Det har vi gjort. Det er dermed viktig å være klar over at dersom det blir nei i uravstemningen, så sier man at man ikke er fornøyd med resultatet av det som medlemmer, klubber og foreninger har sagt skal være prioritet nummer én, altså lønn, sier forbundssekretær Jan Sivertsen.
 
Trykk her for å lese meklerens møtebok for BBA - NHO Transport!
Trykk her for å lese informasjons-/uravstemningshefte for BBA - NHO Transport!
 
Trykk her for å lese meklerens møtebok for BBA og Konsernoverenskomsten - Spekter!
Trykk her for å lese informasjons-/uravstemningshefte for BBA - Spekter!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok